Новини

Моделиране на система за индукционно нагряване

Разработването на дипломна работа по темата обхваща: Проучване и класификация на системи за индукционно нагряване; Принцип на работа, конструктивни решения и материали…
Read more

Изследване влиянието на плазмено обработване върху PET (полиетилентерефталат) текстилен материал

Плазмено ще бъдат обработени пробни образци от PET текстилен материал, като преди и след обработване ще бъдат измерени различни характерни показатели –…
Read more

Плазмено обработване на PET (полиетилентерефталат) текстилни материали за повишаване на повърхностната адхезия

Плазмено ще бъдат третирани пробни образци от PET текстил, върху които ще бъде нанесен нанослой. В последствие ще бъде оценена адхезията между…
Read more

Оценяване ефективността на бариерен електрически разряд (чрез Q-U характеристиката)

В дипломната работа чрез използването на осцилоскоп ще се определи активната мощност на бариерен електрически разряд, работещ при промишлена честота, атмосферно налягане…
Read more