Лаборатории


НПЛ „БЕЛА” (Безконтактни апарати)
НПЛ “БЕЛА” е образувана с решение на АС от 1996г. чрез сливане на ПНИЛ “Безконтактни апарати” и Малка Мощност ”Бела” (Безконтактни апарати и комплектни електротехнологични устройства).


В процес на разработка!!!