Ръководство

Ръководител катедра

доц. д-р инж. Валентин Матеев Матеев
кабинет: 12221
телефон: 02 965-2257
e-mail: vmateev@tu-sofia.bg

Заместник ръководител

доц. д-р инж. Йоско Славеев Балабозов
кабинет: 12218
телефон: 02 965-2805
e-mail: i.balabozov@tu-sofia.bg

Tехн.изпълнител