Ръководство

Ръководител катедра

проф. д.т.н. Илиана Йорданова Маринова
кабинет: 12226; 12205
телефон: 02 965-3639
e-mail: iliana@tu-sofia.bg

Заместник ръководител

доц. д-р инж. Валентин Матеев Матеев
кабинет: 12221
телефон: 2 965-2257
e-mail: vmateev@tu-sofia.bg

Tехн.изпълнител

Мая Йорданова Кютинска
кабинет: 12224
телефон: 02 965-3753
e-mail: ea-k@tu-sofia.bg