Студенти

В процес на разработка!!!

Календарен график за провеждане на учебния процес за ОКС бакалавър за учебната 2013/2014 година, може да видите тук.

Календарен график за провеждане на учебния процес за ОКС магистър за учебната 2013/2014 година, може да видите тук.