Публикации

Основна информация за катедрата и публикации в ResearchGate:

Всички публикации в ResearchGate >>>

 

 
Списък с публикации – източник e-university.tu-sofia.bg:

 1. АНАЛИЗ НА ГРЕШКАТА ПРИ ИЗМЕРВАНЕ НА ИНДУКТИВНОСТТА НА ФИЛТРОВ ДРОСЕЛ ПО СХЕМА С ЕТАЛОНЕН ДРОСЕЛ
 2. Метрологично осигуряване на контрола на качеството на електрическата енергия
 3. FAULT CURRENT LIMITERS – PRINCIPLES AND APPLICATION
 4. ОГРАНИЧИТЕЛИ НА ТОК НА КЪСО СЪЕДИНЕНИЕ – ПАРАМЕТРИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
 5. PLASMA-AIDED FLAME RETARDATION OF MAHOGANY CAOBA (SWIETENIA MACROPHYLLA) WOOD
 6. INVESTIGATION ON DIELECTRIC BARRIER DISCHARGE SURFACE FUNCTIONALIZATION BY XPS-ANALYSIS
 7. INVESTIGATION ON PLASMA AIDED FLAME RETARDATION OF TZALAM WOOD (LYSILOMA BAHAMENSIS) BY XPS-ANALYSIS
 8. INVESTIGATION ON PLASMA-AIDED FLAME RETARDATION OF MEX-ICAN WHITE CEDAR (CUPRESSUS LUSITANICA) WOOD BY THERMAL ANALYSIS
 9. MODELLING OF ELECTROMAGNETIC ACTUATOR WITH FERROFLUID
 10. Computer measurement system for determination of static and dynamic characteristics of electromagnetic actuator with ferrofluid
 11. Експериментално определяне на електромагнитните свойства на
 12. STATIC AND DYNAMIC CHARACTERISTICS OF ACTUATOR WITH FERROFLUID
 13. Thermal Behavior Criteria of Flame Retarded Wood Obtained by Simultaneous Thermal Analysis: I. New Thermal Behavior Criteria of Wood
 14. Thermal Behavior Criteria of Flame Retarded Wood Obtained by Simultaneous Thermal Analysis: II. Flame Retardancy Criteria of Wood
 15. Thermal Behavior Criteria of Flame Retarded Wood Obtained by Simultaneous Thermal Analysis: III. Thermal Behavior Criteria of Plasma-Aided Flame Retardancy
 16. Design Analysis of Electromagnetic Actuator with Ferrofluid
 17. ELECTROMAGNETIC SYSTEMS AND DEVICES WITH NANO-FERROFLUID
 18. МОДЕЛИРАНЕ НА ПРЕХОДНИ ПРОЦЕСИ ВЪВ ВАКУУМЕН
 19. МОДЕЛИРАНЕ НА ПРЕХОДНИ ПРОЦЕСИ ВЪВ ВАКУУМЕН
 20. Компютърна измервателна система за изследване на динамични характеристики на електрическа дъга
 21. Simulation of Electric and Thermal Fields of High Voltage Interrupter Vacuum Chamber
 22. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕФЕКТИТЕ НА ПЛАЗМЕНО ПОВЪРХ-НОСТНО АКТИВИРАНЕ С ДИЕЛЕКТРИЧЕН БАРИЕРЕН РАЗРЯД
 23. МАГНИТНО СТИМУЛИРАНЕ НА БАРИЕРЕН РАЗРЯД В УСЛО¬ВИЯТА НА НАДЛЪЖНО МАГНИТНО ИЗОЛИРАНЕ
 24. ОПТИМИЗАЦИЯ НА ФОРМАТА НА МАГНИТОПРОВОД С ГЕНЕТИЧЕН АЛГОРИТЪМ
 25. МОДЕЛИРАНЕ НА ПРЕХОДЕН ПРОЦЕС НА ЕЛЕКТРОМАГНИТЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН МЕХАНИЗЪМ
 26. МОДЕЛИРАНЕ НА ПОВЪРХНОСТЕН ЕФЕКТ И ЕФЕКТ БЛИЗОСТ
 27. СПЕЦИФИЧНО ПРОРЯЗВАНЕ НА СКРЕПИТЕЛНИТЕ ОТВОРИ В БОЛТОВИ ШИННИ СЪЕДИНЕНИЯ
 28. МОДЕЛИРАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКО ПОЛЕ В БОЛТОВИ ШИННИ СЪЕДИНЕНИЯ С ПРОРЯЗАНИ ОТВОРИ
 29. DESIGN OF NONSUPERCONDUCTING INDUCTIVE FAULT CURRENT LIMITER