Научни форуми


С И Е Л А

Катедра “Електрически апарати” съвместно със Съюз по Електроника, Електротехника и Съобщения (CEEC) е оранизатор на международния симпозиум за електрически апарати и технологии SIELA.
Официален web сайт на конференцията: http://siela.tu-sofia.bg