Учебни материали


ЦМПТ (Цифрова и микропроцесорна техника)

Лабораторни упражнения:

Семинарни упражнения:


ЕА-I (Електрически апарати 1)
Лабораторни упражнения:


ЕА-II (Електрически апарати 2)
Лабораторни упражнения:


ЕА-EEEO (Електрически апарати за ЕЕЕО)
Лабораторни упражнения:


КТ (Комутационна техника)
Лабораторни упражнения:


ЕЕ2 Lab.
Laboratory: