Колектив

Професори
Approved
проф. дтн инж.
Кабинет: 12226; 12205
E-mail Address: iliana@tu-sofia.bg
Phone Number: 02 965-3639
Approved
проф. дтн инж.
Кабинет: 12205
E-mail Address: yatchev@tu-sofia.bg
Phone Number: 02 965-3873
Доценти
Approved
доц. д-р инж.
Кабинет: 12218
E-mail Address: i.balabozov@tu-sofia.bg
Phone Number: 02-965-28-05
Approved
доц. д-р
Кабинет: 12104
E-mail Address: dilianang@abv.bg
Phone Number: 965 3965
Approved
доц. д-р инж.
Кабинет: 12221; 12207
E-mail Address: vmateev@tu-sofia.bg
Phone Number: 02 965-2257
Approved
доц. д-р инж.
Кабинет: 12217
E-mail Address: k_hinov@tu-sofia.bg
Phone Number: 02 965-2614
Асистенти
Approved
гл. ас. д-р инж.
Кабинет: 12104
E-mail Address: kmilanow@tu-sofia.bg
Phone Number: 02 965-3965
Approved
ас. д-р инж.
Кабинет: 12218
E-mail Address: michaela_ds@tu-sofia.bg
Phone Number: 02 965-2805
Approved

 

*Подредбата е по азбучен ред на фамилните имена.