Бивши преподаватели

Списък:
 – проф. д.т.н. Александър Александров;
 – проф. д-р Петър Динев;
 – доц. д-р Петър Държанов;
 – ас. Ивайло Иванов;
 – проф. д-р Иван Масларов;
 – проф. д-р Минчо Минчев;
 – проф. д-р Никола Николов;
 – гл. ас. Атанас Папазов;
 – проф. д.т.н. Петър Пенчев;
 – доц. д-р Васил Пиперов;
 – доц. д-р Петко Стоянов;
 – ас. Кеворк Тавитян;
 – ас. Анелия Терзова;
 – доц. д-р Кръстьо Хинов.
 – проф. д-р Райна Ценева;
 – доц. д-р Йордан Шопов.

Допълнителна информация:


*Подредбата е по азбучен ред на фамилните имена.