Участието на катедра “Електрически апарати” в проект “НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ”

На проведеният информационен ден във връзка с изпълнението на проект “НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ”, проф. Георги Тодоров представи напредъка по реализацията на предвидените дейности във връзка с кампус “Студентски град”.
Научноизследователски екип от катедра “Електрически апарати” под ръководството на проф. д.т.н. инж. Илиана Маринова участва по реализацията на “Секция L8_S5: Изследване на енергоефективни мехатронни устройства, системи и технологии”. Ето кратка видео извадка от представянето:

Пълен видео запис на информационият ден по проект “НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ” е достъпен на този видео линк: https://www.youtube.com/watch?v=PtAa4Wjcc9M

Leave a Comment