Е – Обучение

Катедра “Електрически апарати” има изградена система за електронно обучение базирана на системата с отворен код Moodle. В системата са достъпни както допълнителни материали за съответната дисциплина, така и ресурси за електронно обучение.

Достъп до системата имат студентите по съответните дисциплини, които се преподават от катедрата. За целта един от преподавателите прави регистрация на съответните студенти в системата. След което при влизане в системата студентите имат достъп до дисциплините, в които са добавени, като участници от съответните преподаватели.

Системата е достъпна на адрес: https://elap.tu-sofia.bg/moodle/