Е – Обучение

Електротехническият факултет има изградена система за електронно обучение базирана на Moodle. Чрез нея има възможност да се организират допълнителни допълващи курсове и да се предоставят допълнителни материали и задачи за самоподготовка за студентите от различните специалности.

Системата е достъпна на адрес: http://fa.tu-sofia.bg/efmoodle/