Новини от сайта

ТУ-София - Стартиране на дистанционно обучение

от Admin User -

Обучението в ТУ–София преминава в дистанционна форма.

Всички лекции, семинарни упражнения, лабораторни упражнения и курсови работи и проекти, за които това е възможно, ще се провеждат отдалечено. След възтановяване на нормалния учебен процес, всички занятия, които не са проведени дистанционно, ще бъдат проведени, като графика им на провеждане ще бъде уточнен допълнително.

В сайта на ТУ-София е подготвена специална страницата с информация за дистанционното обучение, където ще намерите указания за достъп до конкретна електронна платформа за обучение за всяка една дисциплина.