Дипломни работи – магистър

Магнитно охладителни системи и приложението им в климатичните системи на електрическите автомобили.

Магнитно охладителните системи се базират на магнито-калоричен ефект. Този ефект е магнитно-термодинамично явление, при което в определени материали се наблюдава промяна на…
Read more

Изследване влиянието на плазмено обработване върху някои характеристики на нетъкан текстилен материал от РР (полипропилен)

Изследвания материал е полипропилен (армиран) и ще се изследва промяната на теглото след почистване и влиянието на режима на вакуумно плазмено обработване…
Read more

Разработване на стенд за нановлакна получени по метода на електропреденето

Целта на дипломната работа е разработване на конструкция на апарат за електроовлакняване с хоризонтално нанасяне на слой от нановлакна върху статичен колектор чрез…
Read more

Моделиране на система за безжично предаване на енергия

Разработването на дипломна работа по темата обхваща: Теоретични сведения; Принцип на работа, конструктивни решения и приложения; Компютърно моделиране на система за безжично…
Read more

Моделиране на система за индукционно нагряване

Разработването на дипломна работа по темата обхваща: Проучване и класификация на системи за индукционно нагряване; Принцип на работа, конструктивни решения и материали…
Read more