Дипломни работи – бакалавър

МОДЕЛИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ СИСТЕМИ ЗА ЗАДВИЖВАНЕ С ПОСТОЯННИ МАГНИТИ

Темата на дипломната работа е свързана с моделиране на специфична конструкция електромагнитна система за задвижване. Моделирането ще се извърши с метода с…
Read more

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И МАГНИТНИ МАТЕРИАЛИ ЗА 3D ПРИНТИРАНЕ

Реализирането на функционални прототипи на електротехнически устройства е невъзможно без използването на материали със съответни електрически и магнитни характеристики. При масово приложимите…
Read more

ИЗСЛЕДВАНЕ НА МАЛОМОЩЕН ЗАХРАНВАЩ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ С ФЕРОФЛУИД

Множество портативни потребителски устройства, с малка консумирана мощност, е възможно да бъдат захранвани посредством Energy Harvesting преобразуватели. Темата е свързана с изследване…
Read more