Новини

Магнитно охладителни системи и приложението им в климатичните системи на електрическите автомобили.

Магнитно охладителните системи се базират на магнито-калоричен ефект. Този ефект е магнитно-термодинамично явление, при което в определени материали се наблюдава промяна на…
Read more

Изследване влиянието на плазмено обработване върху някои характеристики на нетъкан текстилен материал от РР (полипропилен)

Изследвания материал е полипропилен (армиран) и ще се изследва промяната на теглото след почистване и влиянието на режима на вакуумно плазмено обработване…
Read more

Разработване на стенд за нановлакна получени по метода на електропреденето

Целта на дипломната работа е разработване на конструкция на апарат за електроовлакняване с хоризонтално нанасяне на слой от нановлакна върху статичен колектор чрез…
Read more

МОДЕЛИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ СИСТЕМИ ЗА ЗАДВИЖВАНЕ С ПОСТОЯННИ МАГНИТИ

Темата на дипломната работа е свързана с моделиране на специфична конструкция електромагнитна система за задвижване. Моделирането ще се извърши с метода с…
Read more

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И МАГНИТНИ МАТЕРИАЛИ ЗА 3D ПРИНТИРАНЕ

Реализирането на функционални прототипи на електротехнически устройства е невъзможно без използването на материали със съответни електрически и магнитни характеристики. При масово приложимите…
Read more