Новини

Участието на катедра “Електрически апарати” в проект “НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ”

На проведеният информационен ден във връзка с изпълнението на проект “НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ”, проф. Георги Тодоров представи напредъка…
Read more