Дипломни работи

Магнитно охладителни системи и приложението им в климатичните системи на електрическите автомобили.

Магнитно охладителните системи се базират на магнито-калоричен ефект. Този ефект е магнитно-термодинамично явление, при което в определени материали се наблюдава промяна на…
Read more

Изследване влиянието на плазмено обработване върху някои характеристики на нетъкан текстилен материал от РР (полипропилен)

Изследвания материал е полипропилен (армиран) и ще се изследва промяната на теглото след почистване и влиянието на режима на вакуумно плазмено обработване…
Read more