Дипломни работи

Плазмено обработване на PET (полиетилентерефталат) текстилни материали за повишаване на повърхностната адхезия

Плазмено ще бъдат третирани пробни образци от PET текстил, върху които ще бъде нанесен нанослой. В последствие ще бъде оценена адхезията между…
Read more

Оценяване ефективността на бариерен електрически разряд (чрез Q-U характеристиката)

В дипломната работа чрез използването на осцилоскоп ще се определи активната мощност на бариерен електрически разряд, работещ при промишлена честота, атмосферно налягане…
Read more