Магнитно охладителни системи и приложението им в климатичните системи на електрическите автомобили.

Магнитно охладителните системи се базират на магнито-калоричен ефект. Този ефект е магнитно-термодинамично явление, при което в определени материали се наблюдава промяна на температурата им вследствие на поставянето им в променливо магнитно поле. Във физиката това е известно като адиабатна демагнетизация.

Идеята за магнитно охлаждане не е нова, но съществуват редица предпоставки, като висока цена, големи габарити и сложно изпълнение, които са основна причина за нейното прилагане само за специфични приложения. Развитието на материалите, технологиите и появата на качествени и евтини постоянни магнити през последните няколко години, както и постоянното търсене по ефективни технологии за охлаждане и отопление, отново направи актуална тази технология. През 2015 год. беше представен първият в света готов за масово произвеждане хладилник за битови и медицински нужди, базиран на система с магнитно охлаждане. Създатели са Cooltech Applications. Според създателите си той е с 50% по-висока енергийна ефективност от традиционните битови хладилници.

В традиционните автомобили топлината генерирана при работата на двигателя с вътрешно горене се използва за отопление на пространството вътре в автомобила. В електрическите автомобили обаче такава топлина не е налична и за отоплението на автомобила трябва да се използва част от енергията на батерията му, което значително може да съкрати автономността им. Затова се търсят възможно най-ефективните технологии и системи за реализиране на охлаждането и отоплението им. Една такава технология, за която в момента в световен мащаб се правят редица изследвания в тази насока е магнитното охлаждане.

В дипломната работа ще се направи проучване и анализ на текущото състояние и развитието на технологиите за магнитно охлаждане. Ще се разгледат някои съществуващи конструкции на такива системи, както и различните им приложения. Ще се направи алгоритъм и ще се изследва възможността за използване на съществуващите софтуерни продукти за компютърно моделиране на такива системи по метода с крайни елементи.

Leave a Comment