Closed loop симулация на затворен контур на еднофазен инвертор с помощта