Участие в “Седмица на бенефициентите на ФНИ” 2019 г.

Преподаватели от катедра “Електрически апарати” са част от екипите на два научни проекта финансирани от Фонд “Научни изследвания” (ФНИ). На организираното от ФНИ мероприятие “Седмица на бенефициентите на ФНИ”, 1-5 юли 2019 г., гр. София, бяха представени двата проекта и най-важните резултати от първият етап на изпълнението им.

  • Проект: “Мехатронни магнитно-механични трансмисионни системи
  • Ръководител: проф. дтн Илиана Маринова
  • Допълнителна информация за проекта: https://elap.tu-sofia.bg/mmmts-project/
  • Проект: “Хибридни електромагнитни системи с магнитна модулация
  • Ръководител: проф. дтн Иван Ячев
  • Допълнителна информация за проекта: https://elap.tu-sofia.bg/hemsmm-project/

Leave a Comment