Стенд за електроовлакняване

Целта на дипломната работа е разработване на конструкция на апарат за електроовлакняване с хоризонтално нанасяне на слой от нановлакна върху статичен колектор чрез контролирано изтичане на полимерния разтвор.