Разработване на стенд за нановлакна получени по метода на електропреденето

Целта на дипломната работа е разработване на конструкция на апарат за електроовлакняване с хоризонтално нанасяне на слой от нановлакна върху статичен колектор чрез контролирано изтичане на разтвора на полимера.