ПРОМЕНИ В ГРАФИКА НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ЗА IV КУРС

Уважаеми студенти,

Поради извънредното положение и промените в учебния процес свързани с него, е актуализиран графика на учебния процес за IV-ти курс редовно обучение – бакалаври. Промените може да прочетете по-долу.

Leave a Comment