Проектиране на соларна система за захранване на еднофамилна къща

В дипломната работа ще се разработва захранваща система базирана на слънчеви колектори, предназначена за еднафомилна къща.