ОПТИМИЗАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНА СИСТЕМА

Темата на дипломната работа е свързана с моделиране и оптимизация на специфична конструкция електромагнитна система. Ще се приложи метода с крайни елементи, посредством Ansys-Maxwell. Акцентира се върху прилагането на нови оптимизационни методи и тяхната ефективна интеграция в процеса на моделиране.