НЕВРОННИ МРЕЖИ ЗА МАГНИТНИ АНАЛИЗИ

Machean Learning технологиите и невронните мрежи предоставят нов, перспективен подход, приложим при проектиране и конструиране на електромагнитни устройства. От изчислителна гледна точка невронните мрежи се характеризират с приложимост при неалгоритмични и неструктурни задачи; гъвкавост и адаптивност; възможност за паралелизация и др. Целта на дипломната работа е създаване на изчислителен подход за магнитни анализи, основан на невронни мрежи с конволютивна архитектура за обработка на изображения.