Моделиране процесът на електролиза на водород

В дипломната работа се предвижда моделиране на процесът на електролиза на водород чрез програмния продукт MatLab/SimPower System