Моделиране на електромагнитна система за откриване на дефекти в метални детайли