МОДЕЛИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОМАГНИТЕН СЪЕДИНИТЕЛ

Темата на дипломната работа е свързана с моделиране на специфична конструкция електромагнитен съединител. Моделирането ще се извърши с Метода с крайни елементи, посредством готов програмен продукт за 2D или 3D магнитен анализ. Акцентира се върху изследването на конструктивни мерки за осигуряване на голям въртящ момент и елиминиране на хлъзгането при претоварване. Предвижда се създаване на поредица от модели с цел оценка на влиянието на различни конструктивни изменения и магнитни материали.