ИНТЕЛИГЕНТНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АПАРАТИ ЗА БЕЗКОНТАКТНИ ИЗМЕРВАНИЯ

Нарастващото приложение на IoT технологиите в Smart Grid системите определя необходимостта от нови измервателни, регистриращи и управляващи апарати с разширени информационни възможности. Целта на дипломната работа е създаване на прототип на безжично измервателно устройство за регистриране на електрически величини, прилагащо LoRa комуникационен интерфейс.