Изследване на суперкондензатор

Целта на дипломната работа е да се състави  и валидира модел на суперкондензатор.