ИЗСЛЕДВАНЕ НА МАЛОМОЩЕН ЗАХРАНВАЩ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ С ФЕРОФЛУИД

Множество портативни потребителски устройства, с малка консумирана мощност, е възможно да бъдат захранвани посредством Energy Harvesting преобразуватели. Темата е свързана с изследване на кинетично Energy Harvesting устройство с ферофлуидна суспензия с мощност в диапазона 5÷7 mW. Ще бъде реализиран модел на устройството за определяне на ефективността в различни работни режими.