ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГЪВКАВИ МАГНИТНИ МАТЕРИАЛИ

Темата на дипломната работа е свързана с изследване на свойствата на иновативен гъвкав магнитен материал. Материала се състои от обемно диспергирани феритни частици в подържаща еластомерна матрица. Предвижда се измерване магнитнтие характеристиките на материала при различни работни условия.