Изследване влиянието на плазмено обработване върху PET (полиетилентерефталат) текстилен материал

Плазмено ще бъдат обработени пробни образци от PET текстилен материал, като преди и след обработване ще бъдат измерени различни характерни показатели – степен на омокряне, влагопоемане и др.