Изследване влиянието на плазмено обработване върху някои характеристики на нетъкан текстилен материал от РР (полипропилен)

Изследвания материал е полипропилен (армиран) и ще се изследва промяната на теглото след почистване и влиянието на режима на вакуумно плазмено обработване върху параметърът пълен йонен капацитет.