ЕЛЕКТРО-КИНЕТИЧНИ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИ, ИЗПОЛЗВАЩИ МЕТАМОРФНИ МАТЕРИАЛИ

Темата на дипломната работа е свързана с експериментално определяне на специфични характеристики на преобразуватели, използващи метаморфни материали. Опитно ще се измерят някои работни характеристики при различни условия, с цел създаване на работещ прототип.