ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И МАГНИТНИ МАТЕРИАЛИ ЗА 3D ПРИНТИРАНЕ

Реализирането на функционални прототипи на електротехнически устройства е невъзможно без използването на материали със съответни електрически и магнитни характеристики. При масово приложимите технологии за 3D принтиране се акцентира преди всичко на механичните и визуални свойства на материалите, като практически липсват електрически проводими материали за такива приложения. Целта на дипломната работа е изследване на възможностите за използване на материали с висока електрическа проводимост и такива с висока магнитна проницаемост в процеса на FDM технологията за 3D принтиране.