Вход (за преподаватели)
Change your cover photo
Upload
p.penchev
Change your cover photo
Роден през 1923 г - починал на 27.11.2012 г.
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

проф. дтн
Петър
Пенчев

Проф. дтн Петър Р. Пенчев е завършил в Държавната политехника – София през 1949 г. Дългогодишен ръководител е на катедрата, декан на Електротехническия факултет, зам. ректор на ВМЕИ-София и ректор на ВМЕИ-Варна. Неговата дейност е в областта от електрическите апарати, електро-технологията и във феноменалната нова "Физика с елекромагнитна освова". Чрез задълбочени научни проучвания на основите на теоретичната физика проф. дтн Петър Пенчев е стигнал до голям брой много важни научни заключения.

Личното научно развитие на проф. дтн Петър Пенчев е: научна степен д-р (ктн) – във Висшия машинно-електротехнически институт(ВМЕИ) – София; научна степен дтн – в МЭИ (Московский энергетический институт). Присъдена му е почетна научна степен Доктор хонорис кауза на ТУ – София за високи научни постижения в развитие на теоретичната физика.

Видео записи от лекции на проф. П. Пенчев:

Книги и публикации в pdf формат:

Голяма и многостранна е дейността през продължителния творчески живот на проф. дтн Петър Рашков Пенчев. Той е добре познат като академичен преподавател, учен, работил за създаване на българското висше техническо образование, и общественик.  

Проф. Петър Рашков Пенчев е роден в 1923 г. Завършил е в 1942 г. мъжката гимназия в гр. Търново (понастоящем Велико Търново). Където и да е бил – още като дете и в гимназията – винаги се е оличавал с любознателност, енергичност и работливост. В желанието си да е организатор е бил винаги сред много хора. Участвал е в оркестъра и в духовата музика на гимназията. Ръководил е редица извънучилищни кръжоци (научни и политически), някои от които тогава, преди и по време на войната, не са били разрешавани от полицията, затова е бил с „лошо” досие. То го е последвало в казармата и в Школата за запасни офицери. За късмет, негов близък е успял да спре това досие, с което е спасил младия човек от опасни последици.
Завършва гимназиалния курс с отличие, с допълнителни общо културни знания, придобити в кръжоците. Една от техните насоки е изучаването на Теорията на относителността. В издадения албум на випуск 1942 на гимназията съучениците му са записали, че е последовател на Айнщайн и дори, когато се обяснява в любов, започва с теорията на Айнщайн. Това изучаване започва от неговата 15 година (1938 г. ) и продължава до неговия край.

Веднага след 09. 09. 1944 г. , обучен за офицер в Школата за запасни офицери, се записва за участие във войната като доброволец в Първа Българска армия. След демобилизащияга се завръща - ветеран с орден за храброст. Здравето му е трайно увредено. Но остава със запазен висок дух, упоритост, желание и работоспособност за успешно решаване докрай на всички възникващи житейски, научни и др. проблеми.

Желаейки да има високо техническо образование младият Петър Пенчев се записва в тогава единственото съществуващо в България (създадено в 1941 г.) Висше техническо строително училище. Недълго след това се учредява Държавната политехника – София. Обявява се, че всеки желаещ може да се прехвърли от строителната, в друга специалност на новия Машинно технологичен факултет. Пенчев се записва в отдел Електроинженерство. Защо – защото тази специалност е нова, перспективна, за нея още няма български кадри, а в близко бъдеще ще са нужни много хора с такава квалификация. Завършва в 1949 г. с диплома № 1 на електро-инженер, обучен в България. Практически веднага след това постъпва на длъжност асистент. Като такъв е включен в състава на Академичния съвет на Политехниката – представител на младите преподователи. Така от тогава участва в изграждане на Политехниката. След нейното разчленяване на голям брой висши Технически институти той е преподавател в Машинно-електротехническия институт-София. 

Академичната кариера на проф. дтн Петър Рашков Пенчев преминава през всички нейни степени: асистент, преподавател, доцент, професор. Израства сравнително бързо. Той е професор на 42 години. Участва активно и ползотворно в организиране и управление на Машинно-електротехническия институт-София (прерастнал по-късно в Технически университет – София, ТУ) и въобще в създаване на висшето техническо образование в България. Ръководител на катедра е на 35 г.: Декан - няколко мандата - на Електротехническия факултет в София; Заместник ректор два мандата на ТУ-София; Ректор два мандата на ТУ-Варна; Директор на Научно-изследователски институт по проблеми на висшето образование (организира го и като вижда, че той затъва без да се захваща с основни проблеми, за които е създаден, подава отставка и се връща в катедрата).
Като ръководител на специализираща техническа катедра проф. дтн Петър Пенчев създава истинска научна школа с две направления: Електрически апарати и Електротехнология, която се разраства и засилва, като сега е с два центъра – в ТУ-София и ТУ-Варна. За пръв път в България (практически от нула) се създава такова обучение, за което се съставят учебни планове, издава се учебна литература, изграждат се учебни и изследователски лаборатарии. В посочената научна школа има завършили много голям брой специалисти с най-висока квалификация. С негово пряко научно ръководство са защитили докторски дисертации 26 аспиранти. В организациите, в които той е работил и ръководил са защитени 10 дисертации за научна степен Доктор на техническите науки.  Измежду неговите възпитаници има 2 членове на Българската академия на науките; много министри и заместник министри; десетки са носителите на най-високи държавни отличия за успехи в промишлеността и науката.

Научното творчество на проф. дтн Петър Рашков Пенчев започва в 1938 г. в извън училищните научни кръжоци. Най-напред това е изучаване на Tеория на относителността. Тогава това е било и опасно, защото са съществували полицейски забрани. По-късно научните интереси са се разширили с проблеми от основите на теоретичната физика. На тези теми той работи, независимо къде е и каква е текущата му служебна рутинна работа. Има издадени много голям брой научни книги, посветени на това. Общият им обем досега надхвърля 4000 страници. Негови книги има в каталозите на библиотеката на Конгреса на САЩ и на национални библиотеки на над 20 страни в целия свят. Те са издадени от официални авторитетни издателства и са включени в международния книгообмен. 

Новите научни заключения на проф. дтн Петър Пенчев са основа за създаване от него на нова наука, определена с много думи: „Единна наука, с едно начало, за единната Природа”. Той употребява в наименованието на тази наука само думата „Природа”, тъй като (според него) всичко е част от природата – от елементарните частици в строежа на материята до гравитационно-електромагнтното поле, планетите с техните спътници - и до космоса и вселената. Тази основна и всеобхващаща наука той нарича „Природология”. Нейно съдържание са основните негови научни заключения. Това е истинска революция за развитие на световната наука. Използването й може да доведе до създаване на нови подходи и методи за изследване на Природата, нови посоки за изграждане на научни заключения, отнасящи се до нейната истинска физическа същност и вътрешните й закони, с които се характеризират нейните прояви и нейното развитие. На тази основа можем да очакваме постигане на нови големи успехи в изучаване на материята, нови фундаментални достижения на световната наука.


Галерия - снимки на проф. П. Пенчев >>>


За изготвяне на настоящата страница са използвани материали от сайта: http://penchev-physics.biz.nf/.