50 години катедра “Електрически Апарати”

На 16 май катедра „Електрически апарати” на Електротехническия факултет навърши 50 години!

Тя е една от най-старите катедри на факултета, със значителен принос за обучението на електроинженери и развитието на електротехническата промишленост в България. В катедрата са се дипломирали над 1600 електроинженери, защитили са дисертации над 60 доктори и 5 доктори на техническите науки. Образованието в специалност „Електротехника” е съобразено с всички съвременни стандарти, с широко прилагане на модерни компютърни информационни технологии и системи, приложими в областта. Тази традиционна специалност е все по-актуална и привлекателна за младите талантливи кандидат-студенти от България и чужбина, желаещи перспективно развитие в областта на електроинженерството. 

Катедрата посреща 50 -годишния си юбилей с обновени и модернизирани лаборатории, предоставящи огромни възможности пред студенти, докторанти и преподаватели за изследвания в приоритетни области на електроинженерството. Учебният процес в нея се усъвършенства чрез широко използване на съвременни технологии за обучение с използване на компютърна техника.
Катедра “Електрически апарати” е катедра с традиции и голямо бъдеще. Тя вивинаги е била, е и ще бъде водещо звено в областта на електроинженерството, катедра, в която професионализъм и високото научно и академично ниво на работа са в основата на нейното развитие.
Във връзка с честването бе наименува учебна зала на името на професор д.т.н. Петър Рашков Пенчев – първият доктор хонорис кауза в историята на ТУ – София, основател и дългогодишен изявен ръководител на катедра „Електрически апарати“. Нейното откриване бе непосрествено след официалното честване на годишнината в зала 12126 в 12 – ти учебен корпус на университета. На него присъстваха академичният състав на катедрата, бивши и настоящи нейни възпитаници, бивши преподаватели, преподаватели от други наши катедри и факултети, мениджъри на фирми, които работят в сътрудничество с катедрата в Електротехническия ни факултет. 

 

Юбилейният празник бе официално открит от ръководителя на катедрата в момента проф. д.т.н. инж. Илиана Маринова. Поздравителен адрес по повод кръглата годишнина от името на ректорското ръководство на ТУ – София поднесе зам.-ректорът по Международна интеграция и връзки с обществеността проф. д-р инж. Валери Младенов, който бе й официален гост на академичното събитие.

Leave a Comment