ВАЖНО! – Дати за изпити / Exam dates

Изпит-отдалечен по ЕА за спец. ЕЕЕО-28.05.2020, 11ч.
Изпит-отдалечен по ЕА-Iч. за спец. ЕТ28.05.2020, 11ч.
Изпит-присъствен по ЕА-IIч. за спец. ЕТ -21.05.2020, 11ч.
Изпит-отдалечен по ЕА-IIч. за спец. ЕТ28.05.2020, 13:30ч.

Всички студенти, желаещи да се явят на посочените изпити, трябва
до 22 май да изпратят на е-майл iliana@tu-sofia.bg

трите имена, фак. номер, курс, спец., желана форма на изпит (присъствен или отдалечен) и е-mail,
на който ще бъдe изпратена информация и инструкции за изпита.


Exam-remote on EE II28.05.2020, 13:30

The students must send an e-mail to iliana@tu-sofia.bg by May 22 with

names, fac. number, course, specialty, desired form of exam (present or remote) and e-mail,

where the information and exam instructions will be sent.

Leave a Comment