Проектиране и симулиране на DC-DC boost преобразувател