Плазмено обработване на PET (полиетилентерефталат) текстилни материали за повишаване на повърхностната адхезия

Плазмено ще бъдат третирани пробни образци от PET текстил, върху които ще бъде нанесен нанослой. В последствие ще бъде оценена адхезията между двата слоя с подходяща апаратура.