Оценяване ефективността на бариерен електрически разряд (чрез Q-U характеристиката)

В дипломната работа чрез използването на осцилоскоп ще се определи активната мощност на бариерен електрически разряд, работещ при промишлена честота, атмосферно налягане и въздушна среда.