Department of Electrical Apparatus
 
НачалоНовиниИнформацияКолективОбучениеКонтакт

Дата  18:30, Понеделник, 05/12/2016

Новини Новини

SIELA 2016

от 28 до 30 май, 2016 се проведе традиционната международна конференция по електрически апарати и технологии "SIELA - 2016" ... още

Полезни връзки Полезни връзки

www.abv.bg

www.tu-sofia.bg

tel.tu-sofia.bg

www.google.bg

Електромагнитната теория на всичко!

Контакт

+359 (2) 965-3639 +359 (2) 965-3639

iliana@tu-sofia.bg iliana@tu-sofia.bg


Катедра Електрически апарати е част от Електротехническия факултет, създаден на пети април 1945 г. Под названието отдел "Електроинженерство" към Машиннотехнологичния факултет на Държавната политехника. Една от катедрите е "Конструкция на електрически машини" (1949 г.), с която се поставя началото на учебната и научноизследователската работа в областта на електрическите апарати. В началото на 1950 г. Петър Пенчев е назначен за асистент към катедра "Конструкция на електрическите машини" продължение

 

50 години катедра ЕА

На 16 Май 2014 се навършиха 50 години от основаването на катедра Електрически апарати!

SIELA 2016

От 29 до 31 май 2016 се проведе МЕЖДУНАРОДНИЯ СИМПОЗИУМ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АПАРАТИ И ТЕХНОЛОГИИ – SIELA 2016

Новини - Катедра Електрически Апарати

Вижте обновената секция "Новини" на сайта на Катедра Електрически апарати

Относно учебната производствена практика!!!

Отчети на научноизследователски проекти в помощ на докторанта (резюме):

ас. маг. инж. Анелия И. Терзова

докт. маг. инж. Николай К. Караджов

докт. маг. инж. Йоско С. Балабозов

 

На вниманието на студентите от III курс, ОКС „бакалавър”, специалност „Електротехника”!!!

Учебни Материали - Катедра Електрически Апарати

Учебни материали

   
Колектив - Катедра Електрически Апарати

Колектив